WMS Magazynowy system informatyczny

...wykorzystywany w logistyce w celu zarządzania ruchem produktów.

Wprowadzenie systemu WMS (WMS - Warehouse Management System) do magazynu M-TECH to decyzja, która pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa. Dlaczego warto moim zdaniem zainwestować w ten system? Oto kilka z powodów:

  1.       Optymalizacja zarządzania zapasami:

 WMS pomaga w optymalizacji procesów magazynowych poprzez automatyzację wielu zadań, takich jak przyjmowanie, składowanie, kompletacja i wysyłka towarów. System ten może zoptymalizować układ przestrzenny magazynu, określić optymalne trasy poruszania się w nim, minimalizować czas poszukiwania towarów i zmniejszać ilość błędów.

  1.       Śledzenie przepływu towarów: 

WMS umożliwia ciągłe monitorowanie stanu magazynu, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Można przez to na bieżąco śledzić ilość towarów na stanie, daty ważności, stany uszkodzeń itp. Pozwala to uniknąć braków towarowych, nadmiarów i utraty wartości towarów.

  1.       Poprawa precyzji zamówień: 

System minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas wykonywania różnych operacji magazynowych. Dzięki skanowaniu kodów kreskowych, RFID czy technologii Voice Picking, pomaga zapewnić dokładne kompletowanie zamówień, precyzyjne przyjęcie i wydanie towarów oraz minimalizuje ryzyko pomyłek przy wprowadzaniu danych.

  1.       Zoptymalizowane zarządzanie przepływem towarów: 

WMS umożliwia efektywne zarządzanie przepływem towarów, może automatycznie określać optymalne lokalizacje składowania dla różnych rodzajów towarów, biorąc pod uwagę czynniki takie jak rotacja towarów, wymagania dotyczące temperatury, bezpieczeństwa itp. Możemy dzięki temu zmniejszyć czas poszukiwania towarów i zwiększyć wydajność operacyjną.

  1.       Ścisła kontrola nad operacjami: 

WMS zapewnia ścisłą kontrolę nad operacjami magazynowymi, takimi jak przyjęcie, składowanie, kompletacja i wysyłka towarów. Dzięki temu można monitorować i śledzić każdą operację, zidentyfikować ewentualne opóźnienia, błędy czy nieprawidłowości. Pozwala to szybko reagować na problemy i podejmować odpowiednie kroki naprawcze.

Każdy moduł tego systemu odpowiada za organizację działań w innym obszarze magazynu. Integracja pomiędzy tymi modułami zapewnia ciągłą wymianę informacji, które wzajemnie oddziałują na siebie i mają wpływ na automatyczne funkcjonowanie systemu jako całości. 

 

 

 

 

Bartosz Skotnicki
Kierownik Magazynu