Unia Europejska

Rzetelny partner na arenie międzynarodowej i rynkach perspektywicznych.

Od kilku lat jesteśmy beneficjentem środków unijnych wspierających badania światła, programy pro-eksportowe oraz promocję marek produktowych. Programy te wspomagają wprowadzenie firmy na nowe międzynarodowe rynki perspektywiczne, rozwinięcie eksportu, wzrost konkurencyjności oraz promowanie nowych produktów na arenie międzynarodowej.

Dzięki tym programom przede wszystkim budujemy krok po kroku świadomość marki M-TECH wśród odbiorców zagranicznych.

Numer projektu

Tytuł projektu

Data realizacji projektu

UDA-POIG.06.01.22-24-036/13

Wdrożenie planu rozwoju exportu w ramach działania 6.1 Paszport do exportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

2014-2015

FGBUR/5428/2018/U

Oś priorytetowa VII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Działanie 8.2: Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Poddziałanie: 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

17-18.07.2018

POIR.02.03.02-24-0033/17

Opracowanie innowacyjnego systemu oświetleniowego – Lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślinnych – lampa LED do uprawy home farming oraz doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw – optymalizacja procesu fotosyntezy, wpływ na jakość i wielkość plonów oraz szybkość wzrostu.

01.08.2017-31.07.2018

POIR.03.03.03-24-0015/17

Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe rynki perspektywiczne (USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja) oraz wzrost sprzedaży na rynki europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-TECH Platinum typów C5W, W5W.

20.12.2018-30.11.2019

Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 019 412,00 PLN
Wartość dofinansowania: 677 550,00 PLN

Bądź cały czas na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie treści marketowingowych na podany adres email