M-TECH POLAND sp. z o.o. w chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE.


TEMAT PROJEKTU:
"OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO-LAMPY LED INDYWIDUALNIE DEDYKOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW ROŚLINNYCH-LAMPA LED DO UPRAWY HOME FARMING ORAZ DOŚWIETLENIA SUPLEMENTACYJNEGO ROZZSAD WARZYW-OPTYMALIZACJI PROCESU FOTOSYNTEZY, WPŁYW NA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PLONÓW ORAZ SZYBKOŚĆ WZROSTU.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zostanie zakupiona usługa wybranej zgodnie z Regulaminem na zasadach konkurencyjnych jednostki badawczej, polegająca na opracowaniu nowych produktów – nowych lamp LED. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach w wyników których zostaną zaprojektowane: w I Etapie lampy LED do domowej uprawy wyselekcjonowanych roślin – home farming. W trakcie II Etapu zostanie opracowana lampa LED do doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw, dla upraw szklarniowych. Lampy LED do uprawy roślin, zostaną zaprojektowane z myślą o świetle, jakiego rośliny potrzebują w fazie wzrostu I kwitnienia. Zostaną dostosowane diody. Nowe lampy w połączeniu z odpowiednią technika uprawy, przyniosą oczekiwane efekty ogrodnikom, co w konsekwencji doprowadzi do wyeliminowanie do tańszych, jednak dużo mniej efektywnych, za to dużo bardziej energochłonnych lamp sodowych. Oba Etapy będą składały się z 4 zadań, w ramach których zostaną opracowane optymalne zestawy upraw, optymalne zestawy parametrów w zakresie parametrów takich, jak źródło światła, kąt padania światła, oraz odległość światła dla poszczególnych upraw. Zostaną przeprowadzone badania walidacyjne nowych technologii w środowisku rzeczywistym. Każdy z Etapów zostanie rozpoczęty w takim terminie, który będzie gwarantował przeprowadzenie badań walidacyjnych w okresie deficytu światła dziennego (przede wszystkim jesienno-zimowego). W ostatnim zadaniu każdego z Etapów zostanie przygotowana stosowna dokumentacja techniczna, umożliwiająca wdrożenie nowych lamp do produkcji. Rezultatem projektu będą opracowane dedykowane dla wybranych upraw innowacyjne lampy LED. W proces walidacji zostaną włączeni użytkownicy końcowi – udział w opiniowaniu I testowaniu nowych rozwiązań – prawidłowa identyfikacja potrzeb jak również sprawdzenie użyteczności. Realizacja projektu zakończy się na opracowaniu technologii, która może zostać wdrożona do produkcji.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności spółki M-Tech, tj. wzrost jej potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz wzrost przedsiębiorczości, czyli osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad firmami z branży oświetleniowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przez jednostkę B+R, polegających na opracowaniu nowych modeli lamp – lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślin – lampa LED do uprawy home farming oraz lampa LED do doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw. Realizacja pracy pozwoli wprowadzić do oferty spółki wyroby, które pozwolą zrealizować przyjęte przez firmę cele, czyli konstruowanie takich produktów, których walory funkcjonalne I techniczne, zarówno zaistnień na nowych segmentach rynku oświetleniowego, będą zgodne z trendami współczesnego rynku (zwiększenie ekonomiczności I ekologiczności produkcji rolnej), jak I będą stanowić realną odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez użytkowników komercyjnych oraz prywatnych.

Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 178 350,00 PLN
Wartość dotacji: 116 000,00 PLN


Pobierz dokument pdf

M-TECH w związku z planowaną realizacją projektu dot. "Opracowanie 16stu wyspecjalizowanych systemów oświetlenia typu LED dedykowanych do upraw monokulturowych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego" Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 Konkurs „Szybka ścieżka MŚP”.